ENGLISH
תרבות בונה קהילה - רב שיח מס' 34
האירוע:  תרבות בונה קהילה - רב שיח מס' 34
  חוג רעיוני
בתאריך:  27/12/2006
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  13:00
עד שעה:  16:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  הפותחת: פאולה גלוזמן, מנהלת אגף תרבות בתנועה הקיבוצית
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור