ENGLISH
תיירות במרחב הכפרי
האירוע:  תיירות במרחב הכפרי
  ימי עיון
בתאריך:  16/11/2006
במקום:  בית חומה, סמינר אפעל - יד טבנקין
בשעה:  08:45
עד שעה:  15:00
דמי השתתפות:  ₪ 100
מרצים/פותחים:  יום העיון מתקיים בשיתוף האיחוד החקלאי והמועדון הירוק
התוכנית  8:45 - 9:00 הרשמה וכיבוד
9:15 - 9:30 דברי פתיחה:
מר יצחק גרשון- מנהל יד טבנקין מר דודו קוכמן- מזכ"ל האיחוד החקלאי

09.30-10.15 התיירות הכפרית ונקודות להתפתחותה: מר שלומי שקד – מנכ"ל עמותת יואב-יהודה

10.15-11.00 הצגת פרוייקט- חוות התבלינים ביער אשתאול: ארז קוריאל

11.00-11.20 הפסקה וכיבוד

11.20-12.30 מקומו של המרחב הכפרי בפיתוח התיירות:
מר נחום איצקוביץ- מנכ"ל משרד התיירות

12.30-13.10 הרשות לעסקים קטנים, ליווי, סיוע והלוואות לפיתוח מיזמים: מר אבנר ורד

13.10-14.20 פנל- סוגיות בפיתוח וקידום תיירות במרחב הכפרי
· גב' חנה קורן- מנהלת האגף לתיירות כפרית, משרד התיירות
· גב' אילנה הורנשטיין- מנהלת תחום תיירות, משרד החקלאות
· מר שלומי שקד - מנכ"ל עמותת יואב יהודה
· מר יוסף (ג'וחה) אבי יאיר אנגל- משרד משנה לראש הממשלה לפיתוח הנגב והגליל
מנחה: דודו קוכמן

14.20 ארוחת צהרים קלה

 
נספח:  התשלום בסך 100 ₪ לפקודת "עמותת הכפרים" של האיחוד החקלאי לנרשמים בהרשמה המוקדמת עד יום ה' 10.11.06לנרשמים לאחר מועד זה 125 ₪ , במידה ויהיה מקום.
את התשלום יש להעביר לכתובת: "האיחוד החקלאי, דרך מנחם בגין 80 ת.ד. 51217 תל אביב 67138
לפרטים נוספים ניתן לפנות לעדי שבתאי במזכירות יד טבנקין
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור