ENGLISH
מענית הלב - אירוע חגיגי לכבוד מוקי צור
האירוע:  מענית הלב - אירוע חגיגי לכבוד מוקי צור
  ערבי עיון
בתאריך:  27/10/2006
במקום:  בית ברנד, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  10:30
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  הזמנה לאירוע חגיגי לציון הוצאתו לאור של הספר: "מענית הלב - מנחת דברים למוקי צור"
התוכנית  מקהלת האיחוד בניצוח רונן בורשבסקי
פסנתר: פיליפ לוריא
ברכה: זאב שור (ולוולה), מזכיר התק"ם
מנחם ברינקר - העליה השניה מקור השראה?!
עמוס עוז - קריאה מתוך ספר חדש, מוקדש למוקי צור
אסף ענברי - אורות רחוקים
מוטי זעירא - סיפור זה כל הסיפור
אברהם שפירא (פצי) - בלילה, בביתו של גרשם שלום
יומני היקר - קטעי יומן ומכתב מאז ומהיום - קוראים ושרים צעירי בינה
 
נספח:  ספרים יוצגו למכירה במהלך האירוע
למידע והרשמה: בודה, טלפון 03-5342997 שלוחה 112
דוא"ל: binatak@takam.co.il
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור