ENGLISH
הערבות ההדדית בין הקיבוצים
האירוע:  הערבות ההדדית בין הקיבוצים
  חוג רעיוני
בתאריך:  25/10/2006
במקום:  חדר טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  13:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  הפותח: זאב (ולוולה) שור, מזכיר התנועה הקיבוצית
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור