ENGLISH
חמאס - עבר, הווה, עתיד?
האירוע:  חמאס - עבר, הווה, עתיד?
  חוג מדיני
בתאריך:  21/3/2006
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  16:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  תא"ל (מיל) שלום הררי, עמית מחקר במכון לחקר הטרור במרכז הבינתחומי הרצליה, יועץ (לשעבר) לענייני ביטחון במשרד הביטחון
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור