ENGLISH
הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין: ההתיישבות בבקעת הירדן - עבר, הווה, עתיד
האירוע:  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין: ההתיישבות בבקעת הירדן - עבר, הווה, עתיד
  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
בתאריך:  31/1/2006
במקום:  ארכיון יד טבנקין, קומת המסד, יד טבנקין
בשעה:  16:00
עד שעה:  19:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  יו"ר: הלל לויתן
התוכנית  דברים על יצחק טבנקין
מר יעקב צור: הקיבוץ המאוחד ותכנית ההתיישבות בבקעת הירדן
פרופ' גדעון ביגר: ההתיישבות וגבולות ישראל: המקרה של בקעת הירדן
גב' אורית ארציאלי: ההתיישבות בבקעת הירדן
חלוקת מלגות לשנת 2005
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור