ENGLISH
50 שנה לעיתון "למרחב"
האירוע:  50 שנה לעיתון "למרחב"
  ימי עיון
בתאריך:  27/12/2005
במקום:  בית חומה, סמינר אפעל - יד טבנקין
בשעה:  09:00
הכניסה:  חופשית
התוכנית  9:00 התכנסות וכיבוד קל
9:30 - 10:45
דברים: יצחק גרשון, יוסף גורני
"למרחב" מאת נתן אלתרמן - הטור השביעי
מושב ראשון: עיתונות בישראל עבר והווה
(בעקבות ספרו של מרדכי הנאור: רבותי העיתונות)
יו"ר: יגאל צחור
מרצים: מרדכי נאור, גדעון סאמט, אורי יזהר
10:45 - 11:00 הפסקה
11:00 - 12:30 מושב שני: "למרחב" - אנשים ומעשים
יו"ר יעקב עובד
מרצים: חיים גורי, אהרון מגד, חנוך בר טוב, עזריה אלון
12:30 סיום
12:45 שיח חברים: ותיקי "למרחב" מספרים על עיתונם
יתקיים באולם הארכיון, קומת המסד ביד טבנקין
יו"ר: יצחק בצלאל
פרידה מ"למרחב" - מאמרו של דוד פדהצור
פותחות: גבריאלה גלבוע, צביה כהן
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור