ENGLISH
מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה
האירוע:  מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה
  ימי עיון
בתאריך:  8/11/2005
במקום:  אולם הארכיון - יד טבנקין
בשעה:  16:00
עד שעה:  19:00
הכניסה:  חופשית
התוכנית  16:00 - התכנסות וכיבוד קל
16:10 - ברכות: שלמה סלע, יד טבנקין
16:15 - מושב ראשון: היבטים סוציולוגיים והיסטוריים
יו"ר: פרופ' יעקב עובד
מרצים: פרופ' חנה הרצוג, ד"ר אלי צור
17:00 הפסקה
17:15 - מושב שני: אחדות העבודה מבט מבפנים (רב-שיח)
יו"ר: ח"כ לשעבר עדנה סולודר
משתתפים: מר עדי אמוראי, מר יצחק טישלר,
פרופ' ישראל לוין, מר ששון סימן-טוב (סיסי)
מגיב: אורי יזהר
19:00 - סיום משוער
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור