ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר אורי ובר
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר אורי ובר
  שיח חוקרים
בתאריך:  14/9/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר אורי ובר שיציג ממצאים ראשונים על מחקרו: "קיבוץ מצובה - מפשיטת רגל לשיקום"
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור