ENGLISH
אתגרים בתפיסה של תכנון "מתחדש" בקיבוצים
האירוע:  אתגרים בתפיסה של תכנון "מתחדש" בקיבוצים
  ימי עיון
בתאריך:  19/10/2017
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  08:45
עד שעה:  14:30
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 

יום עיון משותף למרכז המועצות האזוריות, ליד טבנקין ולתנועה הקיבוצית

אתגרים בתפיסה של תכנון "מתחדש" בקיבוצים

מיועד לעוסקים בקיבוצים, רכזי ועדות תכנון ומנהלי קהילה, למהנדסי המועצות האזוריות ולאנשי מחלקות התכנון במועצות

 

יתקיים ביום ה', 19 באוקטובר 2017,

ביד טבנקין, רח' היסמין 1 רמת אפעל

8:45 התכנסות

9:15 ברכות

עמיר ריטוב, יו"ר מרכז המועצות האזוריות וראש המועצה האזורית לב השרון

יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

9:45 קיבוץ – עבר, הווה, עתיד - אדר' יובל יסקי

10:15 תכנית מתאר כוללנית, הזדמנויות ואתגרים שהיא מציבה בפני הקיבוץ – סוגיות בהכנת תכנית המתאר למועצה אזורית מגידו – אדר' דורית שפינט

10:45 הפסקה

11:00 קיבוצים על שולחן מהנדסת הועדה המקומית - עפרי דגני, מהנדסת ועדה מרחבית יזרעאלים

11:30 שאלות קנייניות והשפעתן על תכנון שטחי ציבור ומגורים בקיבוץ -  עו"ד מיכי דרורי, תק"צ

12:00 הפסקת צהריים

12:30 בקצרה – היבטים שונים מתכנון הקיבוץ

ריכוז ועדת תכנון – יריב דאי, שדה נחמיה

שימור – אדר' ליבנה שואף

חברה ושיתוף ציבור – יוני שילה, נען

תחבורה – אברי קדמי

כפריות מקיימת בקיבוץ – ד"ר גלעד אוסטרובסקי

13:30 "נקודה. סוף" – אדר' יוסי וסיד, יובל דניאלי

14:00 סיכום - רפי עשת, התנועה הקיבוצית

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור