ENGLISH
לעוררך אני בא -מפגש עם יוסף חיים ברנר
האירוע:  לעוררך אני בא -מפגש עם יוסף חיים ברנר
  ערבי עיון
בתאריך:  21/5/2017
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  20:00
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 בהרשמה מוקדמת)
תוכן 

לעוררך אני בא

מפגש עם יוסף חיים ברנר

האיש ויצירתו בסיפור ובזמר

מנחה ומספר: מוקי צור

בהשתתפות:

נורית גוברין, נגה אשד ותנועת תרבות

לכבוד ספרן של נורית גוברין ורחל סטפק: "עטרת קוצים"

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור