ENGLISH
סדנת דיגיטציה
האירוע:  סדנת דיגיטציה
  סדנאות
בתאריך:  7/3/2017
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  09:30
עד שעה:  14:30
דמי השתתפות:  ₪ 30
תוכן 

דיגיטיזציה? קטן עלינו!

סריקה של חומר ארכיוני בארכיונים קטנים

סדר היום:

10:00-9:30 ברכות

יונה פריטל, מנכ"לית יד טבנקין

גיל לין, משנה למזכ"ל התנועה הקיבוצית

 

10:30-10:00  הכנה לסריקת חומר ארכיוני

ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר, רכזת מקצועית,  יד טבנקין

 

11:10-10:30   היבטים משפטיים

עו"ד יואב שימשי, משרד שלמה כהן ושות' עורכי דין ומגשרים

 

11:30-11:10 הפסקת קפה

 

12:10-11:30 סריקה עצמאית בארכיון

מילכה הרטל, מנהלת מקצועית, יד יערי

 

12:50-12:10 עבודה מול ספקי סריקה

גליה דובידזון, מנהלת ארכיון העיר

פתח תקוה

 

13:20-12:50  כיבוד

 

14:00-13:20  דרישות טכניות, סטנדרטים, נהלים מומלצים

ד"ר מאשה זולוטרבסקי בר,  רכזת מקצועית, יד טבנקין

 

14:30-14:00  היבטים אתיים

ד"ר אהרן (רוני) עזתי, מנהל ארכיון יד טבנקין

 

הסדנה תתקיים ביד טבנקין

רח' היסמין 1, רמת אפעל, רמת גן

השתתפות בסדנא בהרשמה מראש

ניתן להירשם אצל רבקה הר-זהב בדוא"ל

mazkirut@yadtabenkin.org.il

או בטלפון 03-5352103

עלות הסדנא  30ש"ח

תחבורה ציבורית

קו 135 מהתחנה המרכזית החדשה בת"א

קוים 55 ו- 65 מתחנת רכבת צפון (ארלוזורוב( בת"א

קו 63 ממסוף כרמלית בתל אביב למסוף אלוף שדה

קו 164 מפתח תקוה ורחובות למסוף אלוף שדה

קו 400 מירושלים למסוף אלוף שדה

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור