ENGLISH
שיעור מולדת - שולי נתן
האירוע:  שיעור מולדת - שולי נתן
  ערבי עיון
בתאריך:  3/1/2017
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  20:00
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 

שיעור מולדת

הצטרף למסע מיוחד בעקבות השירים

והמשוררים שעיצבו  את שירת הארץ ונתוודע

לסיפורים שמאחורי השירים

בהנחייתה ובשירתה של

שולי נתן

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור