ENGLISH
"כאחד הדשאים כאחד האדם" - סיפורם של קיבוצי האיחוד
האירוע:  "כאחד הדשאים כאחד האדם" - סיפורם של קיבוצי האיחוד
  ערבי עיון
בתאריך:  23/11/2016
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  20:00
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 

ערב הסיפור והזמר מתקיים לכבוד

ספרו של מוקי צור

תנועת "איחוד הקבוצות והקיבוצים"

 

מספר: מוקי צור

 

שירת רבים בליווי: נגה אשד

 


הערב יתקיים על רקע התערוכה

"שמחת המעשה"

מגזרות הנייר ואיוריה של

אראלה הורביץ ז"ל

ממייסדות קיבוץ נתיב הל"ה

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור