ENGLISH
אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי - דילמות בהכנת תוכנית אב לקיבוץ
האירוע:  אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי - דילמות בהכנת תוכנית אב לקיבוץ
  ימי עיון
בתאריך:  14/11/2016
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  09:00
עד שעה:  12:45
דמי השתתפות:  ₪ 80
הכניסה:  כולל כיבוד קל (לנרשמים מראש - 70 ש"ח)
תוכן 

9:00 התכנסות

        דברי פתיחה – יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

 

9:30 מושב ראשון: הדילמה בין תכנון מיידי לתכנון ארוך טווח

v    תוכנית אב לקיבוץ עינת – רפי עשת, מנהל מח' קרקעות ותכנון, התנועה הקיבוצית

v   תוכנית אב לקיבוץ נען – יוני שילה, קיבוץ נען

 

11:00 הפסקה וכיבוד קל

 

11:15 מושב שני: המתח שבין התכנון המשקי והתכנון הקהילתי

v   חיבור כלל מרכיבי הישוב (אגש"ח, הרחבה, עסקים, פיתוח עתידי) לתוכנית האב  - אביהו ביאלי, קיבוץ כפר בלום

v   הכנת תוכנית כוללנית למועצה האזורית והשפעתה על הישוב – מוקה כהן

 

12:45 סיום

 

 

יום העיון מתקיים בשיתוף התנועה הקיבוצית

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור