ENGLISH
מעבר לשימור - שימוש מחודש במבנים בקיבוץ: תיירות, תעסוקה וקהילה
האירוע:  מעבר לשימור - שימוש מחודש במבנים בקיבוץ: תיירות, תעסוקה וקהילה
  ימי עיון
בתאריך:  8/6/2016
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  09:00
עד שעה:  13:30
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 

9:00 – התכנסות וכיבוד

 

9:30 דברי פתיחה:

יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

דודו קוכמן, מזכ"ל האיחוד החקלאי

רפי עשת, אגף הכלכלה, התנועה הקיבוצית

9:45 מושב ראשון – השימור והקהילה

פרופ' עירית עמית, אונ' בר אילן – מורשת ורנקולרית – התפקיד והתפקוד

אבנר אמירי, המועצה לשימור אתרים – סקר הקיבוצים יזרעאל ומגידו (2013)

 

10:45 מושב שני – האסמים – נוסטלגיה או מנוף ליזמות?

חיים חבלין , התנועה הקיבוצית – יזמויות מנוף בכלכלת הקיבוץ ובפרנסה וביטוי לחבריו

דרור סגל, שימור הסילו בניר דוד – שימור מודרני פעיל למורשת העבר הקיבוצי

יובל שמיר, שביל האסמים – פיתוח שביל המחבר מקדי תיירות מקומיים

 

12:15 הפסקה

 

12:45 מושב שלישי – השימור במבט רב תחומי

ד"ר זאביק גרינברג, מכללת תל חי – בין הסיפור ההיסטורי לפיתוח העכשווי – האם הצלחה מובטחת מראש?

גיא רז, נפילים – פרויקט תיעוד האסמים בקיבוצים בצילום ובאמנות (1930-2016)

 

יום העיון בשיתוף עם התנועה הקיבוצית

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור