ENGLISH
אמנות בחיי הקהילה הקיבוצית
האירוע:  אמנות בחיי הקהילה הקיבוצית
  ימי עיון
בתאריך:  1/6/2016
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  09:30
עד שעה:  13:45
הכניסה:  חופשית!
תוכן 

9:30 התכנסות וכיבוד

10:00 ברכות:

אהרן ידלין, יו"ר יד טבנקין ושר החינוך לשעבר

ריקי רז, מנהלת מטה התרבות בתנועה הקיבוצית

10:15 – 11:45 מושב א' – "אלה תולדות" – על פניה החזותיים של התרבות בקיבוץ

יו"ר: מוקי צור

טלי תמיר, אוצרת וחוקרת עצמאיתחמישה מודלים של יחסי אמון-חברה על ציר הזמן

יובל דניאלי, יד יערי צבע משותף

נורית פיינשטיין, חוקרת תרבות הקיבוץ אלעזר הלבני (לוזר) מרמת יוחנן ויצירתו

12:30 – 13:30 מושב ב' – אמנות ככלי לעיצוב המרחב התרבותי בקיבוץ העכשווי

יו"ר: יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

לילך רז, רכזת תרבות בגבע מסורת והתחדשות בעיצוב החזותי של החג בקהילה

אמיר כספי, רכז תרבות במעלה החמישה – "גרפיקה, משחק מקדים והומור": עיצוב האווירה בקיבוץ

זיוה ילין, אוצרת הגלריה בבארי הגלריה ככלי תרבותי בקיבוץ

סיכום: דודו אמיתי, יד יערי

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור