ENGLISH
דרכים של חיי שיתוף: הקומונות בעולם, הקיבוץ ותנועות הבוגרים בימינו
האירוע:  דרכים של חיי שיתוף: הקומונות בעולם, הקיבוץ ותנועות הבוגרים בימינו
  ימי עיון
בתאריך:  26/5/2016
במקום:  אודיטוריום הספרייה, המכללה האקדמית בית ברל
בשעה:  09:15
עד שעה:  13:45
הכניסה:  חופשית
תוכן 
9:15 התכנסות


9:45 – 11:45 ברכות: יונה פריטל, יד טבנקין

דברי פתיחה: חיים אורון (ג'ומס), המכללה האקדמית בית ברל, קיבוץ להב –

השתנות הקיבוץ – הארות ומשמעויות


מושב ראשון:

פאנל: הקיבוץ  והקומונות בעולם כיום – הבנייה חברתית ומשמעות סביבתית

מנחה: אלון פאוקר, המכללה האקדמית בית ברל

משתתפים:

יעקב עובד, אוניברסיטת תל אביב ויד טבנקין

יוסי  כץ, אוניברסיטת בר אילן

מאיה שפיר, התנועה הקיבוצית


11:45 – 12:15 הפסקה וכיבוד קל


12:15 – 13:45 מושב שני: חיי שיתוף והשפעתם על הסביבה – תנועות הבוגרים בימינו.

מנחה: נטע שפירא, יד יערי

דברי פתיחה: אדם שבדרון, קבוצות הבחירה של המחנות העולים


כחל ירדן ועופר הראל, קבוצות הבחירה של המחנות העולים – השפעת הקומונה השיתופית על צעירים ומבוגרים החיים בסביבתה


עמר ברט, תנועת דרור ישראל –

רעיון העיר השיתופית – תובנות של התנסות בוגרים במצפה רמון בעשר השנים האחרונות


מיטל שחר, תנועת הבוגרים של השומר הצעיר – השפעת חיינו השתפניים על דרכנו החינוכית


 


הכניסה חופשית!


בשיתוף יד יערי והמכללה האקדמית בית ברל


לבירורים: טל דהן, המכללה האקדמית בית ברל

                                                                   טל': 09-7473165

                                                             מייל:  tald@beitberl.ac.il


 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור