ENGLISH
שיח חוקרים עם ד"ר אפרת שוהם
האירוע:  שיח חוקרים עם ד"ר אפרת שוהם
  שיח חוקרים
בתאריך:  20/7/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  ד"ר אפרת שוהם על הנושא: האומנם ביתי הוא מבצרי? שיקום ועבריינות בקיבוץ
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור