ENGLISH
המעשים, המילים והאותות - מפגש עיון על תרבות קיבוצית
האירוע:  המעשים, המילים והאותות - מפגש עיון על תרבות קיבוצית
  ימי עיון
בתאריך:  13/5/2016
במקום:  מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, קיבות אשדות יעקב מאוחד
בשעה:  10:45
הכניסה:  חופשית
תוכן 

המעשים, המילים והאותות

מפגש עיון על התרבות הקיבוצית

לרגל תערוכתו של נתן טל "אסיף",

והשקת קטלוג העבודות

 

10:00 התכנסות

 

10:45 ברכות:

רותי שדמון, מוזיאון בית אורי ורמי

יונה פריטל, יד טבנקין

יובל דניאלי, יד יערי

 

10:45 נורית פיינשטיין: "היחד החוגג" קווים לדמותו של החג הקיבוצי – עיון ביצירתו ובהגותו של מתתיהו שלם

מיכאל וולפה: "אדמו"רים ללא חצר" – על חייהם של מוזיקאים יוצרים בקיבוץ היום

נתן טל: דברי תגובה וסיום

 

במוזיאון מוצגת גם תערוכתה של שלומית לביא: "אנשים אחים".

הציבור מוזמן לסייר בתערוכות לפני ואחרי המפגש

 

המפגש בשיתוף יד יערי ומוזיאון אורי ורמי נחושתן

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור