ENGLISH
שירים הם לפעמים - מחווה לנתן יונתן
האירוע:  שירים הם לפעמים - מחווה לנתן יונתן
  ערבי עיון
בתאריך:  8/5/2016
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  20:00
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 

ערב סיפור וזמר:


"שירים הם לפעמים"


מחווה לנתן יונתן במלאת 12 שנה למותו


בהנחייתה של הזמרת:

רונית אופירליווי מוזיקלי:


רמי הראל


 


הערב יתקיים על רקע התערוכה:

"שמחה המעשה"


מגזרות הנייר של אראלה הורביץ ז"ל


ממייסדות קיבוץ נתיב הל"ה


 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור