ENGLISH
"לטיול יצאנו"
האירוע:  "לטיול יצאנו"
  ערבי עיון
בתאריך:  30/3/2016
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  20:00
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 
ערב סיפור וזמר

סיפורים של משוררים ומשוררות

מחנכים וגננות "שהתגייסו" ליצור

את שירי הילדים

מראשית הישוב ועד ימי המדינה

והנחילו לנו את פס הקול של הילדות הישראלית


מספר:

מוקי צור

שירת רבים עם נגה אשד


הערב יתקיים על רקע התערוכה " שמחת המעשה"

מגזרות הנייר של

אראלה הורביץ ז"ל,

ממייסדות קיבוץ נתיב הל"ה


 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור