ENGLISH
"עשה את כל הדברים הטובים"
האירוע:  "עשה את כל הדברים הטובים"
  ערבי עיון
בתאריך:  23/2/2016
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  20:00
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כול לכיבוד קל (60 ש"ח לנרשמים מראש)
תוכן 

שירים שנוצרו בהתיישבות העובדת ובהשראתה


שירים של חיים ברקני, יוסף שריג, דוד זהבי, מתתיהו שלם, נתן יונתן,


נעמי שמר, יאיר רוזנבלום ואחרים, אשר יחדיו מציירים את


תולדותיהן של הארץ ושל ההתיישבות.


 


הנחייה ופסנתר: מיכאל וולפה


שירה: יאיר אפשטיין


 


הערב יתקיים על רקע התערוכה: "שמחת המעשה"


מגזרות הנייר ואיוריה של אראלה הורביץ ז"ל


ממייסדות קיבוץ נתיב הל"ה


 


 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור