ENGLISH
אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי -הובלת תהליכי תכנון בקיבוץ - מענה לצרכים פנימיים ואיומים חיצוניים
האירוע:  אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי -הובלת תהליכי תכנון בקיבוץ - מענה לצרכים פנימיים ואיומים חיצוניים
  ימי עיון
בתאריך:  14/2/2016
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  09:00
עד שעה:  13:30
דמי השתתפות:  ₪ 80
הכניסה:  כולל כיבוד קל וארוחה קלה (לנרשמים מראש - 70 ש"ח) לנרשם שני ויותר מאותו קיבוץ - 60 ש"ח
תוכן 

מוזמנים: רכזי/ות תכנון, מנהלי/ות קהילה ויושבי/ות ראש בקיבוצים, אדריכלים/ות ומתכננים/ות, הציבור הרחב


9:00 התכנסות וכיבוד


דברי פתיחה - יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין


9:30 מושב ראשון – הליכי תכנון ארציים והשפעתם על הקיבוץ

* הסכמות מול רמ"י ומינהל התכנון (חלופת האגודה, תמ"א 35) – רפי עשת מחלקת קרקעות ותכנון בתנועה הקיבוצית

*השפעת תכנון שכונות עירוניות חדשות במסגרת וועדות התכנון הלאומיות (הות"ל) והותמ"ל) על קיבוצים סמוכים –  איתמר בן דוד, החברה להגנת הטבע


10:30 מושב שני – כיצד מובילים תהליכי תכנון תוך שיתוף ההנהלה והציבור?

סדנא מעשית לפיתוח כלים  לניהול משתף – ד"ר ארנה שמר, מנחת תהליכי שיתוף.


12:00 הפסקה וארוחת צהריים קלה


12:30 סיכום סדנא ד"ר ארנה שמר ואדר' צאלה קרניאל


13:30 סיום


יום העיון בשיתוף התנועה הקיבוצית


 


 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור