ENGLISH
אבוש ורבר - יום השנה ה-40 לפטירתו
האירוע:  אבוש ורבר - יום השנה ה-40 לפטירתו
  ימי עיון
בתאריך:  26/11/2015
במקום:  ארכיון יד טבנקין
בשעה:  17:00
עד שעה:  19:00
הכניסה:  חופשית!
תוכן 

 

 

הזמנה לאירוע יום השנה ה-40 לפטירתו של 

אבוש ורבר ז"ל 

ולרגל הוצאת ספר על מפעל חייו

  • ברכות - יונה פריטל, מנכ"לית יד טבנקין

  • מצגת על חייו ופועלו של אבוש ורבר, על פי הספר "דברו של אבוש ורבר" - משה מישל ורבר

  • הציונות לנוכח פתרונות טריטוריאליים למצוקת הפליטים היהודיים (1938-1942) - ד"ר חוה אשכולי וגמן

  • דברי סיכום - אלן בליץ, קיבוץ הסוללים

 
הזמנה (תמונה)  לחץ
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור