ENGLISH
ערב של לימוד ודיון לכבוד האחד במאי!!
האירוע:  ערב של לימוד ודיון לכבוד האחד במאי!!
  ערבי עיון
בתאריך:  1/5/2005
במקום:  כיתות בינה, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  18:00
דמי השתתפות:  ₪ 30
מרצים/פותחים:  מוקי צור, ארי אלון, עו"ד אביגדור פלדמן, עו"ד ציונה קניג-יאיר, ד"ר יוסי דהאן, שמולי בינג
התוכנית  18:00 - 19:00
מחאה עברית בעולם חדש: מוקי צור (כיתה 1)
"הזהר בבני עניים" - פערים חברתיים בתלמוד: ארי אלון (כיתה 2)

19:15 - 21:00
זכויות עובדים בישראל (כיתה 1)
דברי פתיחה: נציג קרן ברל כצנלסון
זכויות אדם בישראל: עו"ד אביגדור פלדמן
נשים עובדות: עו"ד ציונה קניג-יאיר
עובדים בשכר נמוך: ד"ר יוסי דהאן
"התו החברתי" - אפשרות לפתרון: שמולי בינג "מעגלי צדק"

שירה: אתי אנקרי!!!

בסיום הערב מוזמן הקהל להשאר לדיון
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור