ENGLISH
שימור בקיבוץ - מהלכה למעשה
האירוע:  שימור בקיבוץ - מהלכה למעשה
  ימי עיון
בתאריך:  20/4/2015
במקום:  מועדון קיבוץ בית אלפא
בשעה:  09:30
עד שעה:  15:30
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  לנרשמים מראש - 60 ש"ח
תוכן 
אתגרי התכנון במרחב הקיבוצי - יום עיון מס' 4

והשקת הספר "חצר הקיבוץ "- ערכים ונכסים - מאת פרופ' עירית עמית כהן

9:30 התכנסות

דברי פתיחה - יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

10:00 מושב ראשון - שותפות חברי הקיבוץ בתהליך השימור

ערך ונכס כמניעי התחדשות ב"חצר הקיבוץ"

פרופ'  עירית עמית כהן, ראש המחלקה לגאוגרפיה וסביבה, אונ'  בר אילן ויושבת ראש איקומוס ישראל.

חוקרת נופי תרבות ומורשת תרבות ואת הקשרים המתקיימים בהם בין תכנון שימור ופיתוח

המעמד המשפטי של הציבור בהליכי תכנון - התפתחויות ומגמות לעתיד

עו"ד גדעון קורן, סגן יו"ר איקומוס העולמי, יועץ משפטי המועצה לשימור אתרי מורשת, יו"ר הועדה לענייני משפט של איקומוס

11:00 הפסקה

 

11:15 מושב שני - מהלכה למעשה

מהלכה למעשה - החוליה החסרה

ברכה אור, אדריכלית ובונה ערים, מגיסטר עם התמחות בשימור

יועצת שימור לוועדה המחוזית מחוז צפון

בין שימור הנוף בקיבוץ לבין שימור הנוף הקיבוצי

ענת אסתרליס, אדריכלית, מגיסטר עם התמחות בשימור, יועצת שימור לוועדה המחוזית מחוז ירושלים

שכיות חמדה אדריכליות בקיבוצים - עין חרוד כמקרה בוחן

אורי בן ציוני, מגיסטר בתכנון ערים ואזורים, מנהל מחוז צפון של המועצה לשימור אתרי מורשת

תהליך השימור - ממודעות ועד לגיבוש תכנון מתארי - בית אלפא כמקרה בוחן

ראובן טרייבר, אדריכל א.ב. מתכננים, שלוחת עמקים, חבר בית אלפא

13:15 הפסקה וכיבוד קל

13:45 סיור בבית אלפא, ניר דוד , עין חרוד

(נסיעה ברכבים פרטיים)

בהדרכת המרצים, ניר דוד בהדרכת פרופ' רמי דגני

15:30 סיום

יום העיון נערך בשיתוף  התנועה הקיבוצית והמועצה לשימור אתרי מורשת בישראל

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור