ENGLISH
"חיילם יצאו לדרך" - משירי הלהקלות הצבאיות
האירוע:  "חיילם יצאו לדרך" - משירי הלהקלות הצבאיות
  ערבי עיון
בתאריך:  9/3/2015
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  20:00
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח לנרשמים מראש)
תוכן 
מ"סרנדה לעדה"

ועד "שירו של צנחן"

ומה שביניהם

עם צוות הווי ובידור:

יורם ביתן ומוטי דביר

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור