ENGLISH
עזריה אלון - מאהב ארץ ישראל
האירוע:  עזריה אלון - מאהב ארץ ישראל
  ערבי עיון
בתאריך:  2/2/2015
במקום:  אולם יד טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  20:30
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 
ערב זיכרון, סיפור וזמר

בהנחיית: בנימין יוגב (בוג'ה)

שירה: רונית אופיר

ליווי מוזיקאלי: רמי הראל

יישא דברים: נציג ממשפחת אלון

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור