ENGLISH
מגדר, דת וקיבוצים מעולם אחר
האירוע:  מגדר, דת וקיבוצים מעולם אחר
  כנסים
בתאריך:  19/1/2015
במקום:  אולם בק, אוניברסיטת בר אילן
בשעה:  15:30
עד שעה:  19:30
הכניסה:  חופשית!
תוכן 

הקתדרה לחינוך לערכים, לסובלנות ולשלום ע"ש ד"ר יוסף בורג

קתדרת אונסקו לזכויות אדם, דמוקרטיה, שלום וסובלנות

 

המחלקה לגאוגרפיה וסביבה

 

יד טבנקין, המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית

 

 

 

מתכבדים להזמינך להשתתף בכנס

מגדר, דת וקיבוצים מעולם אחר

לרגל השקת ספרם של רותי ופרופ' יוסי כץ

בדרכן ילכו: מסע אל הנשים בקומונות ההוטריות בקנדה

בהוצאת יד טבנקין

 

יום שני, כ"ח בטבת תשע"ה (19.1.2015) בין השעות 19:30-15:30

אולם בק באוניברסיטת בר-אילן

 

 

16:00-15:30       התכנסות, כיבוד קל

 

16:30-16:00       דברי פתיחה וברכות:

יו"ר: פרופ' זהבית גרוס, קתדרת אונסקו לחינוך לערכים, לסובלנות, דמוקרטיה ושלום, אוניברסיטת בר-אילן

                        הרב פרופ' דניאל הרשקוביץ, נשיא האוניברסיטה

פרופ' עירית עמית-כהן, המחלקה לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת בר-אילן

גב' יונה פריטל, מנכלי"ת יד טבנקין

 

17:45-16:30       מושב ראשון - גיאוגרפיה וקומונות מעולם אחר

                        יו"ר המושב: פרופ' יובל דרור, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל-אביב ויד טבנקין

                        פרופ' אלישע אפרת, חתן פרס ישראל, החוג לגיאוגרפיה וסביבה, אוניברסיטת תל-אביב

                        פרופ' יעקב עובד, החוג להיסטוריה כללית, אוניברסיטת תל-אביב ויד טבנקין                   

ד"ר לי כהנר, החוג לגיאוגרפיה וסביבה, המכללה האקדמית לחינוך אורנים

 

19:00-17:45       מושב שני - קיבוצים, דת ומגדר מעולם אחר

                        יו"ר המושב: פרופ' אלה בלפר, המחלקה להיסטוריה כללית, אוניברסיטת בר-אילן

פרופ' אבי שגיא, המחלקה לפילוסופיה, אוניברסיטת בר-אילן

ד"ר גילי זיוון, מרכז יעקב הרצוג ומכון מנדל למנהיגות

 

19:30-19:00       דברי סיכום -  רותי ופרופ' יוסי כץ, ראש הקתדרה ללימודי תולדות הקרן הקיימת לישראל ויו"ר הוצאת הספרים, אוניברסיטת בר-אילן
 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור