ENGLISH
דינמיקה של גבולות מגדריים - נשים בקיבוץ ובמושב
האירוע:  דינמיקה של גבולות מגדריים - נשים בקיבוץ ובמושב
  ימי עיון
בתאריך:  23/12/2014
במקום:  אוניברסיטת תל אביב, בניין נפתלי, חדר 527
בשעה:  09:00
עד שעה:  15:00
הכניסה:  חופשית! נא להירשם מראש!
תוכן 
יום עיון לכבוד הספר: "בין הפרטי לציבורי, שנים בקיבוץ ובמושב" בעריכת פרופ' סילביה פוגל-ביזאוי ופרופ' רחל שרעבי

9:00             התכנסות וכיבוד קל

9:30 -10:00  ברכות:

                     ד"ר סמדר שיפמן, ראש החוג ללימודי מיגדר באונ' תל אביב

                     גב' יונה, פריטל, מנהלת יד טבנקין

            

                     הרצאת פתיחה:

                     פרופ' סילביה פוגל-ביזאוי - מיגדר, קיבוץ, מושב: דינמיקה של גבולות

10:00 -11:30 מושב ראשון: מזרח ומערב בהתיישבות

                      יו"ר: ד"ר סיגל נגר-רון

                      פרופ' רחל שרעבי - משא ומתן על גבולות מיגדריים במושבי עובדים

                      פרופ' אסתר שלי-ניומן - לכתוב את הסיפור: המבצע לביעור הבערות

                      פרופ' אסתר גלינצנשטיין - החוויה הקיבוצית מנקודת מבטן של נשים מזרחיות

11:30 - 12:00 הפסקה

12:30 - 14:00 מושב שני: שוויון מגדרי ושוויון כלכלי

                      יו"ר:  פרופ' יפה ברלוביץ

                      פרופ' חנה הרצוג - הילכו שניים יחדיו בלתי אם נועדו? בין הוגנות מיגדרית לשוויון חברתי-כלכלי

                      ד"ר לילך רוזנברג - עזרת הנשים ומחוצה לה: נשים ומיגדר בקיבוץ הדתי בראשיתו

                      פרופ' מיכאל סופר - יזמות נשים במושבים

14:00 -15:00 הרצאת סיכום ודיון בהשתתפות בקהל

                      גב' הילית בן צבי, מנהלת היחידה לקידום נשים ומיגדר בתנועה הקיבוצית - מנהיגות נשית

 

הכנס בשיתוף התנועה הקיבוצית ואוניברסיטת תל אביב- החוג ללימודי נשים ומיגדר

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור