ENGLISH
אמן, אמנות - מהבית הקיבוצי אל העולם
האירוע:  אמן, אמנות - מהבית הקיבוצי אל העולם
  ימי עיון
בתאריך:  27/10/2014
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  09:00
עד שעה:  15:00
הכניסה:  חופשית!
תוכן 

9:15 – 9:00    התכנסות וכיבוד קל

9:30 – 9:15    ברכות 

                        אהרן ידלין, יו"ר יד טבנקין

יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

ריקי רז, ראש מטה התרבות  בתנועה הקיבוצית

 

10:00 – 9:30  דברי פתיחה והנחיית הכנס: מוקי צור

 

10:45 – 10:00 מושב ראשון: אמנות כעשייה חברתית

חברי תנועת 'תרבות': תרבות ואמנות בקהילה – הרצאה ומופע

 

12:15 – 10:45 מושב שני: אמן ואמנות בקהילה הקיבוצית

גליה בר אור: שאלת המקום

מיכאל וולפה: יצירה מוסיקלית בקהילה

יעל קיני: גלריית נחשון כדגם לעשייה אמנותית-קהילתית

 

12:45 – 12:15 הפסקה וכיבוד

 

14:45 – 12:45 מושב שלישי: רוח חדשה

יניב שפירא: לקראת דיאלוג חדש

יובל דניאלי: דילמות בין אמנים לקהילתם הקיבוצית

עתר גבע: לחפש מתחת לפנס - אמנות ומקום לאמנות

נטע שפירא: ביחד – לחוד - ביחד

 

15:00 – 14:45 סיכום

דודו אמיתי, מנהל יד יערי

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור