ENGLISH
שיח חוקרים עם פרופ' יעקב עובד
האירוע:  שיח חוקרים עם פרופ' יעקב עובד
  שיח חוקרים
בתאריך:  30/3/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  10:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  פרופ' יעקב עובד על הנושא: הגלובליזציה של קומונות וקהילות שיתופיות 1950 - 2000
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור