ENGLISH
יום עיון מס' 2 - אתגרי התכנון המרחב הקיבוצי
האירוע:  יום עיון מס' 2 - אתגרי התכנון המרחב הקיבוצי
  ימי עיון
בתאריך:  17/6/2014
במקום:  אולם יד טבנקין, היסמין 1 רמת אפעל
בשעה:  09:30
עד שעה:  14:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל כיבוד קל (לנרשמים מראש - 60 ש"ח)
תוכן 
9:30 - 11:30 מושב ראשון

תכנון בקהילה הקיבוצית - מתווה משותף לתנועה וליד טבנקין

יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

ממצאי סקר ועדות התכנון הקיבוציות (2014 - 2013)

אדר' צאלה קרניאל, יד טבנקין

פאנל רכזי ועדות התכנון - ועדת התכנון ואתגרי התכנון הישובי

זיו לנדאו, נען; רבקה וגמיסטר, דגניה ב'; משה אריאלי, אשדות יעקב איחוד; יהודה ברוק, הסוללים; יוסי ליבנה, געתון

הצגה ודיון עם קהל המשתתפים

הפסקה

12:00 - 14:00

גבול הקיבוץ ושכונות ההרחבה - תהליכי התגבשות של מרחב וחברה

אדר' שני גרנק-עשבי, אונ' תל אביב

יחסי הגומלין בין תכנון, חיי הקהילה ושיתוף ציבור - תפקידה של ועדת התכנון

אדר' הדס בשן

סיכום - התכנון הקיבוצי בראייה תנועתית

רפי עשת, התנועה הקיבוצית

 

יום העיון מתקיים בשיתוף התנועה הקיבוצית

 
הזמנה (תמונה)  לחץ
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור