ENGLISH
הקיבוץ בראי המחקר - יום עיון של מכוני המחקר והתנועה הקיבוצית
האירוע:  הקיבוץ בראי המחקר - יום עיון של מכוני המחקר והתנועה הקיבוצית
  ימי עיון
בתאריך:  7/5/2014
במקום:  בית חומה, סמינר אפעל-יד טבנקין
בשעה:  08:30
עד שעה:  13:00
הכניסה:  חופשית!!
תוכן 

8:30-9:00 הרשמה והתכנסות

9:00        ברכות איתן ברושי - מזכיר התנועה הקיבוצית

9:15 - 11:00  מושב ראשון -

"ההיסטוריוגרפיה הקיבוצית"- ד"ר טל אלמליח - יד יערי

תהליכי השינוי של הדימוי ההיסטורי של הקיבוץ כפי שבא לידי ביטוי במחקרים אודות התנועות הקיבוציות בשנים האחרונות וההשלכות האקטואליות של השינוי הזה בדימוי הקיבוץ.

מגיב: עו"ד מיכי דרורי מנהל המחלקה המשפטית התנועה הקיבוצית

"סקרים, מחקרים ושילובם בגידול ובצמיחה ובעשייה הקיבוצית האסטרטגית והיומיומית" - פרופ' מיכל פלגי המכון לחקר הקיבוץ

הזהות הקיבוצית כפי שהיא משתקפת בסקרים וכן השימוש בסקרים ככלי עזר למקבלי החלטות.

מגיב: דגן לוין מנהל אגף הכלכלה התנועה הקיבוצית

 

11:00 - 11:30 הפסקת קפה וכיבוד קל

 

11:30 - 13:00 מושב שני - "דברים שאפשר ללמוד גם כיום מפירוק השותפויות בבתי-הספר העל-יסודיים האזוריים: על שליטה, ניהול, קהילה, פדגוגיה ושאר ירקות" - ד"ר ניר רסיסי - המכון לחקר החינוך, אורנים

 

מגיבה: ד"ר גבי אוסם - מנהלת מח' חינוך התנועה הקיבוצית.

"התכנון האדריכלי והמרחבי של הקיבוץ כמרכיב משמעותי בזהות הקיבוץ"–אדריכלית צאלה קרניאל, יד טבנקין

מגיבה: מאיה שפיר התנועה הקיבוצית

 

מה חשוב לנו לחקור עוד? דיון פתוח בהשתתפות פעילי התנועה, משתתפי הכנס.

 

סיכום ד"ר רינת גלילי אגף חברה קהילה ותרבות

 

יום העיון מתקיים בשיתוף התנועה הקיבוצית, המכון לחקר הקיבוץ - אונ' חיפה, המכללה האקדמית אורנים ויד יערי

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור