ENGLISH
שתלתם ניגונים - ערב שירי פניה ברגשטיין
האירוע:  שתלתם ניגונים - ערב שירי פניה ברגשטיין
  ערבי עיון
בתאריך:  20/1/2014
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  20:30
עד שעה:  22:00
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כולל לכיבוד קל (60 ש"ח בהרשמה מוקדמת)
תוכן 
פניה ברגשטיין - משוררת, חלוצה
מוקי צור יספר על חייה ויצירתה של פניה
נגה אשד תשיר (עם הקהל!) משיריה
 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור