ENGLISH
"עומדים אנו במשמרת, שומר חבר, חברה שומרת" - מקומן של נשים בתחום הביטחון בתקופת היישוב
האירוע:  "עומדים אנו במשמרת, שומר חבר, חברה שומרת" - מקומן של נשים בתחום הביטחון בתקופת היישוב
  ערבי עיון
בתאריך:  2/1/2014
במקום:  בית הפלמ"ח, רח' חיים לבנון 10, רמת אביב, תל אביב
בשעה:  18:00
עד שעה:  20:00
הכניסה:  חופשית!!
תוכן 
ערב העיון מתקיים לרגל צאת ו לאור של הספר "השומרות שלא שמרו: נשים ומגדר ב"השומר" ובקיבוצו כפר גלעדי 1907 - 1939"

בתכנית:

18:00 התכנסות וכיבוד קל

18:30 דברי ברכה: איתן ברושי, מזכיר התנועה הקיבוצית

אלוף (מיל.) ישעיהו גביש, יו"ר עמותת דור הפלמ"ח

יונה פריטל, מנכ"לית יד טבנקין

נציג משפחות "השומר" וכפר גלעדי

18:45 ד"ר ענת גרנית הכהן - 'לשמור על הבית' מרחוק: נשות היישוב בכוחות הבריטיים במלח"ע ה-2

ד"ר לילך רוזנברג - 'היינו אלוהים בשבילם'" נשות היישוב במאבק על ההעפלה

ד"ר אופיר גראוויס קובלסקי - 'גזזי צמתך וחגרי את חגורתך...': הנשים במחתרות האצ"ל והלח"י

דברי סיום: ד"ר סמדר סיני

הנחיה: ד"ר עפר בורד

 

יום העיון נערך בשיתוף הוצאת הקיבוץ המאוחד ומשרד הביטחון יחידת המוזיאונים - בית הפלמ"ח

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור