ENGLISH
כנס אנצו סרני - 100 שנה להולדתו ו-60 שנה למותו
האירוע:  כנס אנצו סרני - 100 שנה להולדתו ו-60 שנה למותו
  כנסים
בתאריך:  5/4/2005
במקום:  5.4.05 - אולם ההרצאות מוזיאון יהודי איטליה, רח' הלל 27 ירושלים, החל משעה 18:15
6.4.05 - יד יצחק בן צבי, רח' אברבנאל 12, ירושלים, בשעות 9:00 - 19:30
7.4.05 - יד יצחק בן צבי, רח' אברבנאל 12, ירושלים, בשעות 9:00 - 17:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  אנשי אקדמיה ואנשי ציבור רבים
התוכנית  5.4.05 - מושב פתיחה חגיגי בהשתתפות אנשי ציבור ואנשי אקדמיה הכולל תוכנית אמנותית של מקהלת הילדים של קיבוץ נצר סרני והרצאת פיחה חגיגית של גב' קלרה סרני בנושא: אנצו סרני - הדמות הרקע המשפחתי והתקופה
6.4.05
מושב ראשון: הסביבה החברתית תרבותית בה צמח אנצו סרני
מושב שני: השתלבותו של סרני במציאות הארצישראלית
מושב שלישי: יחסו של סרני לפאשיזם ופעילותו במלח"ע השנייה
ערב עיון על העלייה מאיטליה
7.4.05
מושב רביעי - אנצו סרני השליח
מושב חמישי - סרני והשיח הפנים יהודי
מושב שישי - אנצו סרני: הדמות והסמל
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור