ENGLISH
כנס בן אהרן 2013
האירוע:  כנס בן אהרן 2013
  כנסים
בתאריך:  4/8/2013
במקום:  אולם יד טבנקין, יד טבנקין
בשעה:  17:00
הכניסה:  חופשית!
תוכן 

"אם החלטתי לא להחריש עוד על אף הכל הרי משום שאני משוכנע, שאם תקצר ידנו לעשות את המעשה הנחרץ, הנחוץ בשעה זו, בטרם בוא הפורענות יעשו זאת בנינו ובנותינו, וידעו נא הם לפחות, שהיתה קיימת אי-שם גם דעה שכזו. "

יצחק בן אהרון מתוך "עוז לתמורה בטרם פורענות" 11 ינואר 1963

כנס בן אהרן

במלאת 7 שנים לפטירתו

בתוכנית:

קריאה מחודשת במאמרו של בן אהרן:

'עוז לתמורה בטרם פורענות'

17:00 - התכנסות וברכות

17:15 - עיון משותף במאמר 'עוז לתמורה בטרם פורענות'

18:00 - אזכרה, בהשתתפות המשפחה.

18:30 - פרופ' ניסים קלדרון : יצחק בן אהרן והרקע לכתיבת המאמר.  

             בהרצאה ישולבו קטעים שנערכו מתוך ראיון עם בן-אהרן.

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור