ENGLISH
ערב שירי דוד זהבי - מועדון אתנחתא
האירוע:  ערב שירי דוד זהבי - מועדון אתנחתא
  ערבי עיון
בתאריך:  6/5/2013
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  20:30
עד שעה:  22:30
דמי השתתפות:  ₪ 70
הכניסה:  כול לכיבוד קל. 60 ש"ח בהרשמה מוקדמת
תוכן 
ערב שירי דוד זהבי

וסיפורים על חייו השזורים בתולדות היישוב בארץ

עם צאת הספר:

"כמו קול של הלב" מאת: ד"ר מוטי זעירא

בערב יושמעו עיבודים חדשים לשירים מוכרים ושירים שלא בוצעו עד כה.

ברכות: איתן ברושי, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מנחה הערב: מוטי זעירא

ביצוע השירים: דפנה זהבי (כלתו של דוד זהבי)

שירה וליווי מוזיקאלי: הלל וערן זהבי (נכדיו של המלחין)

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור