ENGLISH
דגשים חדשים בתוכנית העבודה של התנועה - רב שיח מס' 25
האירוע:  דגשים חדשים בתוכנית העבודה של התנועה - רב שיח מס' 25
  חוג רעיוני
בתאריך:  28/3/2005
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  13:00
עד שעה:  16:00
הכניסה:  חופשית
מרצים/פותחים:  גברי בר-גיל וזאב (ולוולה) שור - מזכירי התנועה הקיבוצית
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור