ENGLISH
כנס העיון השנתי ע"ש יצחק טבנקין
האירוע:  כנס העיון השנתי ע"ש יצחק טבנקין
  הכנס השנתי ע"ש יצחק טבנקין
בתאריך:  5/3/2013
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  16:30
עד שעה:  19:00
הכניסה:  חופשית
תוכן 
16:30 התכנסות

17:00 אהרן ידלין - דברים לזכרו של יצחק טבנקין

 

יום העיון יוקדש לנושא: האם וכיצד ניתן לקדם צדק חברתי בפעילות חוץ פרלמנטרית

מאוהלי המחאה לתנועה משמעותית - תנועות חוץ פרלמנטריות למען צדק חברתי בישראל 2013

מוזיקה ומחאה - תנועת תרבות

17:15 - 18:30 רב שיח

מנחה: יונה פריטל

משתתפים: רן מלמד - עמותת "ידיד"

אורי מתוקי - הפורום לצדק חברתי

שמוליק דוד - עמותת "שתיל"

18:30 חלוקת מלגות מחקר 

 
הזמנה (תמונה) 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור