ENGLISH
לא יוכלו בלעדינו - מקומות של הקיבוץ בפוליטיקה
האירוע:  לא יוכלו בלעדינו - מקומות של הקיבוץ בפוליטיקה
  ימי עיון
בתאריך:  15/2/2013
במקום:  יד טבנקין
בשעה:  09:00
עד שעה:  13:00
הכניסה:  חופשית!!
תוכן 
9:00 - 9:30     התכנסות וכיבוד

9:30 - 10:00   ברכות: אהרן ידלין, יו"ר יד טבנקין

                       ד"ר רוני עזתי - פרופ' הנרי ניר ז"ל ומחקרו

10:00 - 11:15 מושב מחקרי - היסטורי יו"ר: פרופ' יוסף גורני

                       משתתפים:

                       ד"ר אבי בראלי - תנועת העבודה בין חלוציות לפוליטיקה

                       ד"ר סיגל גלנטי וד"ר אלון פאוקר - הקיבוץ בעידן

                                                                       הפוליטיקה המגזרית

11:15 - 13:00 מושב אקטואלי יו"ר: ד"ר גילי גופר

                       ברכות: יניב שגיא, מנהל גבעת חביבה

                       משתתפים:

                       ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן

                       חיים אורון (ג'ומס)

                       יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין   

                       דיון בהשתתפות הקהל

הציבור מוזמן!!

                    

 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור