ENGLISH
זמרל' - שירים שלא נשכח ביידיש ובעברית
האירוע:  זמרל' - שירים שלא נשכח ביידיש ובעברית
  ערבי עיון
בתאריך:  13/12/2012
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  21:00
עד שעה:  22:30
דמי השתתפות:  ₪ 60
הכניסה:  כולל כיבוד קל. בהרשמה מוקדמת: 50 ש"ח
תוכן 
שירים מתורגמים מיידיש בידי תמר ועמוס רודנר, מתוך ספרם זמרל'

שירה: דפנה זהבי, חמי רודנר

אמן הקלרניט והכלייזמר: פליקס טפליצקי

ליווי וניהול מוזיקלי: גבי ארגוב

מנחים: תמר ועמוס רודנר

המופע בתמיכת בית שלום עליכם

יש להירשם מראש!
עדי שבתאי: 03-5344458שלוחות 0/102

יעקב סתר: 050-7950540

דוא"ל: yadtabmaz@bezeqint.net

 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור