ENGLISH
תחזקנה ידי כל אחינו
האירוע:  תחזקנה ידי כל אחינו
  ערבי עיון
בתאריך:  13/1/2013
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  21:00
עד שעה:  22:30
דמי השתתפות:  ₪ 60
הכניסה:  כול לכיבוד קל. בהרשמה מוקדמת: 50 ש"ח.
תוכן 
מפגש של זמר והיסטוריה:

ההיסטוריון מוקי צור יספר על ההכשרות בגולה, בהן הכינו את עצמם צעירים וצעירות ציוניים לעלייה ארצה

הזמרת נגה אשד תשיר, עם הקהל, משירי התקופה

יש להרשם מראש!

עדי שבתאי: 03-5344458 שלוחות 0/102

יעקב סתר: 050-7950540

דוא"ל: yadtabmaz@bezeqint.net

 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור