ENGLISH
הקרנת הסרט - מדינה ביום אחד
האירוע:  הקרנת הסרט - מדינה ביום אחד
  ערבי עיון
בתאריך:  17/4/2012
במקום:  אולם יד טבנקין, קומת הקרקע
בשעה:  21:00
עד שעה:  23:00
דמי השתתפות:  ₪ 35
הכניסה:  כולל כיבוד קל
תוכן 

תסריט ובימוי: אבי וייסבלאי

על הסרט:

מה קרה מאחורי הקלעים של טקס הכרזת

העצמאות? מי היו "האנשים הפשוטים" שנכחו בטקס

ההיסטורי שבו הכריז דוד בן גוריון על הקמת מדינת

ישראל? למה לא הבינו את חשיבות הטקס ולמה

ביקשו מהם לשמור בסוד את מועד קיומו?

מסע אל מאחורי הקלעים של הכרזת העצמאות, שבו

משוחח הבמאי עם מי שכתבו

וצילמו את האירוע.

אורך הסרט: 50 דקות.

אחרי הסרט יתקיים

דו-שיח בין הבמאי לקהל.

 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור