ENGLISH
קרע בחלום - מבט נוסף על הפילוג בתנועה הקיבוצית בעקבות ספרו של ברוך כנרי "סנוורים"
האירוע:  קרע בחלום - מבט נוסף על הפילוג בתנועה הקיבוצית בעקבות ספרו של ברוך כנרי "סנוורים"
  ערבי עיון
בתאריך:  20/9/2011
במקום:  בית אריאלה, תל אביב
בשעה:  18:30
עד שעה:  20:30
הכניסה:  חופשית
התוכנית  ברכות: יונה פריטל, מנהלת יד טבנקין

מנחה: מרים פוזנר, מנהלת מח' הספריות בעיריית תל אביב

משתתפים בדיון:

פרופ' עמיה ליבליך, האוניברסיטה העברית

ד"ר יוסי אסף, מכללת סמינר הקיבוצים

הסופר אסף ענברי

ד"ר ברוך כנרי

 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור