ENGLISH
עברית על הדרך
האירוע:  עברית על הדרך
  ערבי עיון
בתאריך:  29/5/2011
במקום:  אולם יד טבנקין
בשעה:  21:00
עד שעה:  23:00
דמי השתתפות:  ₪ 60
הכניסה:  בהרשמה מוקדמת - 50 ש"ח כולל כיבוד קל
מרצים/פותחים:  איך מדברים הישראלים ומה זה אומר עלינו

איך מתכתבת העברית עם העולם באמצעות השפה

ולמה אף אחד לא יודע איך אומרים "שמונה עשרה"?

דיאלוגים, מונולוגים וכמובן, שירים יפים-יפים שאהבנו

ועודנו אוהבים במופע שנותן כבוד לעברית

עם הרבה שירה בציבור

עם

רוביק רוזנטל

והזמר שחקן יוני אילת

ליד הפסנתר: גלעד שפירא
 
הזמנה (PDF)  לחץ
העתקת קישור