ENGLISH
מושבים וקיבוצים: שת"פ או מעבר לכך - רב שיח מס 22
האירוע:  מושבים וקיבוצים: שת"פ או מעבר לכך - רב שיח מס 22
  חוג רעיוני
בתאריך:  27/10/2004
במקום:  יד טבנקין, סמינר אפעל
בשעה:  13:00
עד שעה:  16:00
מרצים/פותחים:  - איתן בן דוד, מזכ"ל תנועת המושבים - נתן טל, מזכיר התנועה הקיבוצית
 
הזמנה (PDF) 
העתקת קישור