יד טבנקין - המרכז המחקרי, הרעיוני והתיעודי של התנועה הקיבוצית (ע"ר)
ENGLISH

 תערוכות ותצוגות

לפרטים לחץ כאן
יד טבנקין, המרכז המחקרי, הרעיוני והתיעודי של התנועה הקיבוצית, הוא עמותה רשומה שמטרותיה הן לשמר את הזיכרון ההיסטורי של התנועה הקיבוצית ולחקור את קורותיה בעבר ובהווה.
בבית יד טבנקין נמצאים
ארכיון יד טבנקין, וכן ספריית עיון ומחקר.
המרכז עוסק במחקר וב
הוצאה לאור ומקיים ימי עיון, כנסים וסמינרים.
טלפון: 03-5301217 או 03-5344458

פקס: 03-5346376
דוא"ל: yadtabmaz@bezeqint.net

נתמך ע"י מינהל תרבות – משרד התרבות והספורט


מופעל באמצעות מעוף - מגוון אפקט